Karavan-Pelješac i Janjina

Karavan nas vodi kroz mesta na poluostrvu Pelješac: Žuljana, Drače, Janjina, Sreser, Osobljava, Trstenik, Pijavičino, Kune, Oskurušuno, Potonje, posećuje rodnu kuću Celestina Medovića, vinariju Dingač, tunel koji vodi kroz brdo Dingač i vinograde ove oblasti.

Reditelj i urednik: Milan Kovačević