Pesničke vedrine-Stražilovo

Romanopisac Miloš Crnjanski autor remek dela: "Seobe", "Roman o Londonu", "Dnevnik o Čarnojeviću", jedan je od najizrazitijih pesnika srpske moderne.

Poema Stražilovo je lirska povesnica, krik čoveka ukorenjenog u prostore koji su daleko a deo su pesnikovog bića. Iako decenijama izvan svoje zemlje pesnik je u stvaralaštvu potpuno srastao sa predelima koje opeva. To je i bolni poetski osvrt na mladost kao povlašćeno doba života koji neumitno prolazi. Pesme je odabrao Andrija Đukić, a kazuje ih Vladislav Kaćanski.