Čitaj mi!

Priča o fotografiji - Slika umetnosti

Danas je nemoguće zamisliti da neki važan javni ili privatni događaj, ne bude zabeležen i sačuvan, fotografijom.

Kako je fotografija nastala, ko je u vreme kada se pojavila pokazivao najviše interesovanja za tu oblast i ko je najviše koristio, kako je nastala tzv.slikovna fotografija? Odgovore na ova pitanja daje emisija, serijala Priča o fotografiji.

U emisiji govore Aleksandar Basin, istoričar umetnosti iz Ljubljane koji analizira kompoziciju fotografije i Jerko Denegri, istoričar umetnosti iz Beograda, koji je pričao o uticaju fotografije na slikarstvo, posebno u hiperrealizmu.

 

Autor Ibrahim Hadzić, proizvedeno 1981. godine