Jugoslovenska štampa u Americi

Emisija autora Redakcije kulturno-obrazovnog programa Vojislava Laletina, posvećena je izložbi otvorenoj u maju 2008. godine u Arhivu Srbije i Crne Gore pod nazivom „Jugoslovenska periodika u Severnoj i Južnoj Americi 1914-1945.“ Osim o jugoslovenskoj štampi u Americi, u emisiji se govori o naseljavanju ove zemlje i životu doseljenika.

Proizvedeno 2008. godine