Tamburica Fest 2008.

Svetski tamburaški festival "Tamburica fest" održava se u Novom Sadu kao trodnevna manifestacija sa jedinstvenom koncepcijom i kulturnom misijom afirmisanja tamburaške muzike i tamburice kao instrumenta.

Proizvedeno 2008. godine