Čitaj mi!

Oko magazin-8.3.2022.

Život i ljubav na 1400 metara nadmorske visine bez struje, vode i puta

Ne zna delija šta je Golija. Nije to samo golema planina veoma bogata bukovom šumom, na koju  zimi odlaziš samo ako moraš, a silaziš samo ako si hrabar. Golija je ovog puta priča o jednom deliji koji živi na Goliji.

Ekipa Oko magazina krenula je do Daneta Bijorca. On je pre šest, biće možda i sedam godina bio hrabar i nije se spustio u selo na kraju jeseni, kao svi njegovi. Nije se ponašao onako kako su ga učili i kako se ovde oduvek radi pred zimu. Ostao je sam u katunu. A kako mu je danas i kako živi? Kako je devetnaestogodišnja devojka iz Sarajeva saznala za dvadesetjednogodišnjeg gorštaka sa Golije i zašto je zbog ljubavi pobegla iz svog grada i svoje kuće?

Urednik: Gorislav Papić
Autor: Dalibor Žarić