Oko magazin-Radim šta mi se kaže

"Prvo, jedu ljudi, pa onda žene i deca" - tako su govorile naše bake, jer nekada žene nisu sedale za sto dok ne jede glava kuće. A, radile su mnogo, često i više od muškaraca. Dvadesetak godina kasnije, žene možda ručaju zajedno sa "ljudima", ali o stvarnoj ravnopravnosti sa muškarcima, teško je i dan danas govoriti.

Kako je biti "raspuštenica" u jednom selu, šta očevi i danas govore devojkama pred udaju, zbog čega se one još uvek odriču svoje dedovine u korist braće, zašto i danas daju celu platu domaćinu, to su samo neka od pitanja na koje je po vojvođanskim i selima sa juge Srbije odgovor tražila novinarka Ana Manojlović.

Pogledajte priču o sudbinama žena koje se sećaju kako su živele njihove majke, i koje i danas svedoče o raznim vidovima nasilja nad ženama u specijalnom izdanju emisije Oko magazin "Radim šta mi se kaže".

Urednik emisije Gorislav Papić.