Kvadratura kruga- Čovek ispred vremena

Četrnaest palata u srcu Beograda, u Knez Mihailovoj ulici, na Andrićevom i Topličinom vencu, pripadalo je, pre Drugog svetskog rata, porodici Miloša Savčića.

Savčići su imali i šest vila na Dedinju, kvartu koji je osnovao i u njemu prvi počeo da gradi Miloš Savčić. Sve te vile su im oduzete posle Drugog svetskog rata, a u jednu od njih već 1945. godine uselio se Josip Broz Tito, a posle njega i Slobodan Milošević kada je postao predsednik Srbije.

Miloš Savčić je bio jedan od pionira industrijalizacije Srbije, vlasnik prve parne strugare u Beogradu, osnivač i vlasnik prvog brodarsko-transportnog preduzeća u Beogradu, pokretač i vlasnik nekoliko rudnika u Srbiji, prve Industrije lima u Zemunu, zatim prve, specijalne žičare za transport oblovine sa Tare do reke Drine, dugačke 10 kilometara, suvlasnik Fabrike vagona u Kruševcu, veliki akcionar u Fabrici cementa u Beočinu i Železari u Smederevu, osnivač i akcionar u nekoliko banaka i u prvom osiguravajućem društvu u Beogradu.

Prvi je, još u pretprošlom veku, primenio armirane betonske nosače u gradnji zgrada i prvi počeo da projektuje ugaone zgrade u Beogradu, okrenute ka trgovima, prometnim saobraćajnicama i parkovima i tim reprezentativnim zdanjima Beogradu podario lice evropskog grada.

Ko je bio čovek koji je posedovao toliko bogatstvo, bio pionir u mnogo čemu, išao ispred svoga vremena i u velikoj meri zadužio Srbiju, saznaćete u ovom izdanju Kvadrature kruga.

Urednik emisije: Branko Stanković