Čitaj mi!

Ostavi sve i čitaj - Egon Savin

Lepši deo života je u knjigama, kaže, između ostalog, u ovom izdanju emisije "Ostavi sve i čitaj", Egon Savin, proslavljeni pozorišni reditelj i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti.

U nastavku, Egon Savin ističe važnost kulture kao pitanje samobitnosti jednog naroda i otkriva razloge za borbu za Zakon o pozorištu i promenu državne kulturne politike prema teatru, u kojoj istrajava već četrdeset godina.

Da li je apatija carske Rusije o kojoj je pisao Čehov i danas dominantno stanje duha, kako se izmenjeni sistem vrednosti reflektuje u kulturi i umetnosti, zašto pozorište treba da pruža istinu o čoveku i svetu, šta je sve problemski teatar i kako se klasični dramski tekst uklapa u aktuelni trenutak, pitanja su o kojima promišlja i govori Egon Savin. Najzad, posebno mesto u emisiji, ali i u Egonovom životu zauzimaju knjiga i čitanje, o čemu svedoči njegova rečenica: Ja sam formiran mnogo više na osnovu onoga što sam pročitao, nego na osnovu onoga što sam video i doživeo.

Autorka i urednica emisije Gorica Zarić