Profesionalci- Dragan Ivanović poligrafski ispitivač

Dragan Ivanović rođen je u Beogradu. U beogradskoj policiji radio je od 1990-2017. godine. Kao poligrafski ispitivač za 25 godina prakse ispitao je više od 7000 ljudi. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu i položio kurs za poligrafskog ispitivača.

Prvi poligraf konstruisao je Đon Larson 1921. godine u SAD, a prva poligrafska labaratorija otvorena je u Čikagu 1930. godine.

Naša policija počela je da koristi poligraf, kao sredstvo za otkrivanje laži, sedamdesetih godina prošlog veka. Prilikom ispitivanja osumnjičenih poligraf kod izgovorene laži registruje, promene u organizmu - srčani ritam, disanje, električni otpor kože.

U našoj zemlji, kao i u većini zemalja rezultati poiligrafskog ispitivanja ne priznaju se kao dokaz na sudu. Međutim zbog visokog procenta tačnosti od 92-95 odsto poligraf pruža značajnu pomoć policiji prilikom istrage.

Zakonom o policiji predviđena je upotreba poligrafa, ali samo uz pismenu saglasnost osumnjičenog da pristaje na poligrafsko ispitivanje.

Autor Dragan Stanojević