Trag u prostoru-Kratka istorija ljudskog smrada

Kada kažemo da su lična higijena, prijatan miris i redovno tuširanje odlike ljudske civilizacije, tu zapravo "debelo" grešimo. Štaviše, tokom većeg dela pisane istorije Planetom se širio "miris svetosti", ili jednostavnije rečeno smrad.

Ipak sveti Bernard je govorio da u svetu u kome svi zaudaraju niko ne smrdi. Ako izuzmemo stare Rimljane, koji su veći deo života proveli ili na bojištima ili u termama, većina njihovih evropskih potomaka se davila u sopstvenom smradu. Higijenska načela često su se svodila na izreku "Saepe manus, raro pedes, nunquam caput" - ruke često, noge retko, glava nikad. Telo naravno, nije ni dolazilo u pitanje. Iz današnje perspektive, teško bi bilo i zamisliti život bez sapuna. Istorijski dokazi o proizvodnji prvih preteča sapuna datiraju iz ranog trećeg milenijuma pre nove ere. Na glinenim pločama iz Vavilona nalaze se i prve formule za izradu materijala za ličnu higijenu.

Danas se higijenske navike stanovništva prate kroz određena istraživanja koja su u Srbiji rađena 2000. i 2006. godine. Po poslednjim podacima samo polovina Srba se redovno kupa, a 74 odsto odraslog stanovništva, redovno pere ruke.

Autorka i urednica: Milica Barjaktarević