Profesionalci-General Svetko Kovač

Završio je najviše vojne škole sa odličnim uspehom Prvi u rangu bio je u Vojnoj akademiji KOV, Školi bezbednosti i Školi nacionalne odbrane.

Služio je u oklopnoj brigadi i na takmičenju tenkovskih posada JNA 1975. osvojio je prvo mesto. Prekomandovan je u gardu 1976, a u vojnu službu bezbednosti 1980. godine.

Bio je direktor Vojnobezbednosne agencije od 2004. do 2014. i član Kolegijuma ministra odbrane i Saveta za nacionalnu bezbednost. Dobitnik je više odlikovanja među kojima i Orden zasluga za narod.

Autor je i koautor više knjiga - Enigma i rat u Jugoslaviji, Vojne službe bezbednosti u Srbiji, Slučaj Ranković iz arhiva KOS-a, Oficir sa pet dosijea. Napisao je scenario za serijale Tajne službe Srbije i Jovanka Broz i tajne službe.

Autor Dragan Stanojević