Čitaj mi!

Trag: Vreme orlova, Uvačka bajka

Mitološki odnos prema beloglavom supu ukorenjen je u našem narodu. Dvoglavi beloglavi sup je bio omiljeni simbol vlasti i moći među sednjovekovnom vlastelom. Kao simbol nepobedivosti i uspeha nalazi se na grbu Nemanjića, Mrnjavčevića i Crnojevića.

Svojim rasponom krila do tri metra sugeriše da je nebeski gospodar koji koristeći vazdušnu struju može da preleti neslućene razdaljine. Jedan beloglavi sup je iz Rezervata „Uvac" stigao čak do Jemena.

Strvinar, neprevaziđeni čistač prirode, hrani se isključivo ubijenim ili životinjama koje su uginule zbog bolesti. Od tih bolesti se sami ne razboljevaju i ne prenose ih. Zahvaljujući inicijativi pojedinaca i lokalnog življa koja je prerasla u pokret, zaštićen je i od nekoliko parova sada je to kolonija najveća na Balkanu.