Čitaj mi!

Moja lepa Srbija-Đerdap

Krenuo je od Crne planine ka Crnom moru, vukući svoje olovno sive vode kroz virove istorije. Snažnim zamasima usekao je sebi put između Karpatskih i Balkanskih planina. Tako je rođena jedinstvena Đerdapska klisura, kojom se božanska reka, silni Dunav, uvija stotinak kilometara.

Narastajući i šireći se od obale do obale kao ogromno vodeno testo, na dva mesta sapet je u klisuri da bi svoju moćnu energiju darivao ljudima. Legenda kaže da je njime isteklo Panonsko more. Nostalgično je sačuvao obrise mora kod Golupca, gde je širok oko sedam kilometara, i kada je obljubio temelje Golubačke tvrđave, prekrstio je svoje duge vodene ruke, sabio se i umirio, idući u dubinu. Na pojedinim mestima, njegova dubina u klisuri veća je od osamdeset metara. Na ovom području valja pet milijardi kubnih metara vode.

I baš tu, kod Golupca, počinje Nacionalni park Đerdap. Obuhvata desnu obalu Dunava sve do antičkog utvrđenja Diana kod Karataša. Najveći nacionalni park Srbije prostire se na 683 kvadratnih kilometara.