TV teatar – Lagum

Jedan od najznačajnijih romana srpske savremene literature „Lagum“ Svetlane Velmar Janković u dramatizaciji Gordane Goncić i režiji Alise Stojanović postavljen je na scenu Ateljea 212 20.juna 1995.godine.

Ovo delo koje se bavi sudbinom i propadanjem građanske klase tokom Drugog svetskog rata i nesrećnom sudbinom u posleratnim godinama, a koje je zasnovano na veoma čvrstoj jezičkoj i pripovedačkoj strukturi u pozorišnom izvođenju doživelo je sudbinu mnogih romana koji su pokušali da se prebace u pozorišni jezik.

Roman se opirao dramatizaciji, koja je još i potencirala nesceničnost monološkom formom, pripovedsanjem , nedramatičnošću. Isti za volju, predstavom je dominirala Svetlana Bojković boreći se sa nemogućim - da u dugim monološkim kazivanjima ostavri sve dramske aspekte dela. Iako su i svi drugi glumci pokušavali da pripomognu pozorišnom transponovanju ovog romana, predstava je uglavnom negativno ocenjena od strane kritike.

Predstava je snimljena za televiziju 1996.godine.