Virdžina, film

Radnja filma se odvija krajem 19. veka, u jednom zabitnom selu Kninske krajine. Porodice bez muškog potomstva smatrane su ukletim i osuđenim na propast.

Da bi se spasle prokletstva, te porodice su jedno od ženske dece proglašavale "virdžinom", tj. muškarcem, skrivajući istinu kao porodičnu tajnu.

Film prati priču jedne takve porodice. Tako i Timotije, poglavar svoje porodice, odluči da njegova najmlađa kći postane virdžina imenom Stevan. Devojčica raste kao dečak, od prvih koraka navikavana da poništi sve žensko u sebi. No, kad uđe u prvo djevojaštvo zaljubi se u mladića..

Uloge: Marta Keler, Miodrag Krivokapić, Andrijana Videnović, Ina Gogalova, Slobodan Milovanović, Slađana Bebić, Igor Bjelan...
Scenarina i režija Srđan Karanović

Marta Keler je za ulogu Stevana, dobila nagradu Evropske filmske Akademije (Feliks) za najbolju sporednu ulogu. Jugoslovenska kinoteka je, u skladu sa svojim ovlašćenjima na osnovu Zakona o kulturnim dobrima, 28. decembra 2016. godine proglasila sto srpskih igranih filmova (1911-1999) za kulturno dobro od velikog značaja. Na toj listi se nalazi i film "Virdžina".