Vreme netrpeljivih: Borbeni realizam socijalizma, 3-8

Knjiga Vreme netrpeljivih je politička istorija velikih država Evrope od 1919. do 1939. godine, dok je televizijski serijal posvećen umetničkim kretanjima u istoriji umetnosti između dva svetska rata.

Velika bitka razdoblja, bitka između slobode čoveka i vladanja čovekom, vođena je preko umetnosti i povodom umetnosti, bez obzira na to da li su slikari, vajari i književnici hteli da politički budu na nečijoj strani. U ovoj revoluciji prednjačile su likovne umetnosti. Prekretnica je u prvim decenijama 20. veka, u godinama između 1905 i 1910, između Jesenjeg salona fovista i prvog apstraktnog platna Vasilija Kandinskog. Likovne umetnosti su već išle novim stazama kada je izbio Prvi svetski rat, a novi pristup već su usvojili mnogi umetnici i stvorili značajna slikarska i skulptorska dela. Tu su bili: Vasilij Kandinski, Pablo Pikaso, Paul Kle, Mark Šagal, Anri Matis, Edgar Dega, Žorž Brak, Franc Mari, August Make i mnogi drugi.

 

Repriza , 05. septembar u 05:40 i 13:40