One su pomerale granice: U šetnji sa groficom

Bila je i Le femme du jour evropskih naslovnih strana, bila je i francuska grofica i prijateljica Žozefine Beker, velikog tenora Batistinija, ali i strasna ljubav jednog nobelovca i prikrivena želja jednog slikarskog askete. Ali ono što bi prvo trebalo da imamo negde zapisano i da znamo o njoj jeste da je bila i da jeste naša prva školovana vajarka - Vukosava Vuka Velimirović.

Kod nas to gotovo da nije, nažalost, nigde zapisano. Tim je poraznija činjenica ako se zna da je o toj ženi i umetnici toliko toga napisano i u našoj i svetskoj štampi, jer je u Evropi izlagala najviše od svih naših umetnika do kasnih tridesetih godina prošlog veka, samo što to kod nas nije imao ko da iščita.
Iako u Zborniku Narodnog muzeja postoji spisak njenih skulptura - dokumentovano 147 sa tri tačke i iako je gotovo od samog početka član ULUS-a, nje nema na spisku vajara u pregledu Muzeja savremene umetnosti za period od 1870. do 1950, kada je bila i najprisutnija na umetničkoj sceni. Ali je zato ima u pregledima značajnih vajarki tog perioda i u Francuskoj i u Engleskoj.
Uz maestralnu fotografiju Vaska Vasovića i majstorsku montažu Ivana Vasića emisiju potpisuje urednik i autor Olivera Pančić.

 

Repriza , 18.avgust u 02:10 i 10:10