RTS Lab: Pseudonauka

Nadrilekarstvo, homeopatija, vidovnjaštvo i kriptozoologija, samo su neki od pseudonaučnih pravaca koji su svoju ekspanziju doživeli devedesetih godina prošlog veka, pre svega, sveprisutnošću u medijima. Danas je potreban još veći oprez, jer su ove discipline dobile perfidnije obličje.

Svedoci smo da je vreme pandemije popularizovalo obilje teorija zavera, a tome su doprineli internet i društvene mreže, gde se neistiniti podaci najlakše i najbrže šire, komentarišu, dopunjavaju i dobijaju neslućene razmere.
Dezinformacije karakteristične za pseudonauku prisutne su i u novinskim tekstovima i televizijskim emisijama. Šta se krije iza senzacionalističkog izveštavanja u medijima i kakvim mehanizmima jedno društvo može da stane na put širenju senzacionalizma?
Između ostalog, u emisiji saznajte koje društvene okolnosti pogoduju razvoju kvazinauke, šta to ljude privlači da se bave njome i koliko naši sugrađani veruju u nju.Gosti RTS Laba su: prof. dr Iris Žeželj sa Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta, astrofizičar Stanislav Milošević i naučni novinari Marija Đurić i Nikola Zdravković.
Autor emisije: Rijalda Mujezinović
Urednik emisije: Mirjana Nikolić

 

Repriza , 11.avgust u 00:35 i 08:35