Paleta kulturnog nasleđa: Dragoslav Živković

U rodnoj varoši na istoku Srbije, Dragoslav Živković, po mnogim likovnim kritičarima - majstor prostora i tišine, živi i stvara jedan novi svet mitologizovanih poetskih predstava specifičnog senzibiliteta.

Zahvaljujući virtuoznom slikarskom postupku i veštim slikarskim rešenjima, koristeći naizgled jednostavne, prepoznatljive simbole i motive Dragoslav Živković se univerzalnim jezikom obraća čoveku, usamljenoj jedinki, ukazujući prema Branku Kukiću na ono što je stvorio Tvorac i ono što je sagradio čovek.
Mnogi likovni kritičari smatraju ga jednim od najznačajnijih savremenih srpskih slikara, isihastom i posvećenikom bliskom krug Medijale. Dragoslav Živković, po svemu svoj i poseban, živi, radi i stvara u rodnom Knjaževcu.

repriza, 10. februar u 01:30 i 09:30