Beogradska filharmonija: Veliki koncert za fagot, 1. deo

U ciklusu koncerata Za znalce, Beogradska filharmonija je pod upravom Hansa Grafa izvela kompleksni i retko izvođeni Veliki koncert za fagot Johana Nepomuka Humela.

Solista je bio prvi fagotista ovog ansambla Nenad Janković. U drugom delu koncerta izvedena je Šesta simfonija u A duru Antona Bruknera.

repriza, 29. januar u 02:40 i 10:20