Music Live Collection: Topkapi

Još jedan koncert izvrsnog serijala Music live collection, koji emitujemo na kanalu RTS 3, subotom uveče.

Snimljen jedne letnje večeri među zidinama francuskog dvorca iz 12. veka, pred vama je vanvremenski i gotovo hipnotišući muzički resital.
Otomanski dvor 16. veka svedok je stvaranja najfinije muzike na Bliskom istoku. Muzika je evoluirala kroz vekove i postala vrlo delikatna i raznovrsna, inkorporirajući sve kulturne aspekte velikih muslimanskih carstava.

repriza, 23. januar u 06:55 i 14:55