Srpski junaci srednjeg veka: Lazar Hrebeljanović, 2. deo, 8-10

Drugi deo posvećen vladaru čiji će izbor kome se carstvu prikloniti konačno utvrditi već tada ustrojen pravac srpske istorije: ka nebu.

Neobično je koliko imamo utisak da znamo dosta o knezu Lazaru, a zapravo postoji toliko toga što o njemu nikada nećemo otkriti. Prestoni grad mu je bio Kruševac, kneginja je bila Milica, znamo za Kosovski boj i njegovu smrt. U stvari o njegovom životu znamo tako malo. Gde je i kad rođen? Kako je uopšte došao u priliku da bude naslednik Nemanjićke države? Da li je možda mogao da povrati slavu Dušanovog carstva? Kako je simbol Kosova postao osnova novog morala, a Lazarev izbor carstva nebeskog baza novog kulta?

repriza, 19. decembar u 04:00 i 11:55