Ljubav na delu: Paula Beker i Oto Moderson

Da li ljubav i stvaralaštvo mogu zajedno, da li nam strastvene romanse umetnika kazuju nešto više o njima, da li ljubav daje snagu umetnosti? Amedeo Modiljani i Žana Ebitern, Men Rej i Li Miler, Frida Kalo i Dijego Rivera, Vasilij Kandinski i Gabrijela Minter... burne ljubavi velikih umetnika kroz koje se prelama njihov život, neuroze, narcizam i suočavanje sa alter egom – njihovim dvojnikom.

Slikala je portrete, lica i snagu dečjih pogleda. Slikao je prirodu i suptilnost pejzaža. Paula, oslobođena, intuitivna i žena vizionar, i Oto, melanholičan i velikodušan čovek.

U Nemačkoj početkom 20. veka, Paula i Oto, priča o agoniji ljubavi i umetničkom stvaralaštvu u senci smrti.

repriza, 13. decembar u 04:30 i 12:30