SO RTS: H. Berlioz - Harold u Italiji

Snimak koncerta održanog 12. maja 2018. godine u Kolarčevoj zadužbini. Tada je izvedeno Berliozovo ostvarenje Harold u Italiji - simfonija u četiri dela sa obligatnom violom.

Deonicu viole tumačila je Milena Simović, a Simfonijskim orkestarom RTS dirigovao je Bojan Suđić.

repriza, 21. septembar u 00:55 i 08:55