Spokoj Japana

Srž duhovnosti japanskog naroda počiva na obožavanju prirode. Ovaj dokumentarni film prikazuje divnu i raznovrsnu prirodu Japana, japansku tradiciju, koja odražava harmoniju između ljudi i prirode i univerzalni religiozni moto njihovih predaka: život se može pronaći u svemu.

Život okružen morem sa raskošnim zelenim šumama, čarobnim rekama i mističnim predelima.

repriza, 4. jul u 06:10 i 14:10