Vodi me... Kineski zid

Život je avantura, a putovanje je dar. Serijal od 30 kratkih epizoda otkriva nam nove horizonte i atmosferu drevnih vremena.

Galapagos, Firenca, Egipat, Nin Bin, Havana, Katmandu, Angkor, Makao, Kineski zid...

Repriza, 19. maj u  00:16