Mira Adanja Polak - Ekskluzivno: Garderober maršala Tita

Taman kada pomislite da su sve priče o Titu i njegovoj supruzi Jovanki ispričane pojavio se Đorđe Stojanović koji nikada nikome nije kazivao svoju priču, a radio je kao lični krojač - garderober kod Brozovih od 1970 do 1980. Sa Titom i Jovankom putovao je u preko 50 zemalja.

Đorđe Stojanović napisao je i knjigu svojih sećanja jer rado govori i seća se mnogih situacija u kojima je pritekao u pomoć pred neočekivane susrete Tita sa zvanicnicima i vladarima sveta Tokom mnogobrojnih poseta i putovanja, kada je trebalo hitno zadovoljiti zahteve strogog protokola bilo je dosta situacija u kojime se trebalo snaći, a ne pogrešiti. Te detalje možete čuti samo od onih ljudi koji su skoro nevidljivi, a nalaze se tako blizu onih koji odlučuju.Uvek sam tragala za njima.

U ovoj emisiji ćete imati prilike da se uverite u savršeno sređene sveske u kojima su zapisana sva uputstva šta se nosi u kojoj prilici i kako se obući za posebne ceremonije. Tito je veoma drzao to tog protokola. Kazivanje Đorđa Stojanovića je svedočenje čoveka koji je bio u nepodrednoj blizini Tita i Jovanke. Njegova soba u hotelima na putovanjima bila je do njihove. On ih je oblačio za sve prilike.

Repriza, 08. maj u  08:01