Ostavi sve i čitaj: Nikola Savić

Nikola Savić je odrastao u novobeogradskim blokovima, o čemu govori njegov nagrađeni roman Bolji život. Činjenica da je napisao knjigu na nematernjem, italijanskom jeziku, i osvojio visoko priznanje upravo u Italiji, čime je stekao i titulu sledećeg velikog italijansog pisca, kuriozitet je po sebi.

Bompijani, jedan od najvećih italijanskih izdavača, Savićev roman štampa u 100.000 primeraka, tiražu impozantnom i za tamošnje kulturne prilike. Nikola Savić sa urednicom Goricom Zarić Jovanović razgovara o kulturnim prilikama i statusu knjige u Italiji, o rijalitiju u kojem je i sam učestvovao kao novom načinu popularisanja književnosti i čitanja, o vlastitoj naklonosti prema knjizi i pisanju, i o univerzalnim metaforama savremenog života.
Urednik i autor: Gorica Zarić Jovanović
Reditelj: Dragomir Zupanc
Muzički urednik: Nevena Popović
Fotograf: Nenad Pavlović
Proizvodnja: RTS Digital, 2014.

Repriza, 12. maj u  04:15