Mira Adanja Polak: Ekskluzivno - Ruka Jovana Krstitelja

Pre tačno 26 godina snimljena je emisija o ruci Jovana Krstitelja. Od tada pa do ovih dana mnoge priče su se ispredale oko ove značajne relikvije.

Sa princezom Jelisavetom Karađođević sam 1995. godine bila na Cetinju i Ostrogu i tada razgovarala sa ljudima koji su ispričali ono što znaju o ruci Jovana Krstitelja.

Ova važna relikvija vekovima je skrivana i čuvana. Ruka Jovanova čuvana je u carskoj Rusiji sve do Oktobarske revolucije kada ju je Marija Fjodorovna, danska princeza i majka Nikolaja Drugog Romanova, odnela u Kopenhagen. Ruski mitropolit ju je potom u znak zahvalnosti Srbiji koja je primila ruske imigrante darovao kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću. Čudotvorna ruka je 1941. pred nemačkom okupacijom sklonjena u manastir Ostrog, a potom prebačena u državni trezor gde je provela 40 godina. Godine 1993. prebačena je na Cetinje i otkrivena vernicima. ruka Svetog Jovana Krstitelja je 2013. bila izložena i u Nišu povodom proslave godišnjice Milanskog edikta kojim je car Konstantin 313. godine priznao hrišćanstvo. Godine 2006. obišla je mnoge gradove u Rusiji, Belorusiji i Ukrajini gde su joj se vernici poklonili. Desna ruka Jovana Krstitelja danas se kao najveća relikvija čuva u Cetinjskom manastiru.

Repriza, 01. maj u  06:30 i 14:25