Art zona: Akvizicije Muzeja savremene umetnosti

Umetnički fond Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koji je počeo da se formira još 1959. godine, danas obuhvata više od 8500 dela, i predstavlja najreprezentativniju kolekciju jugoslovenskog umetničkog prostora iz perioda njegovog postojanja, dakle, od početka 20. veka do 1991. godine.

Muzejske akvizicije proizvod su složenih procesa filtriranja umetničkih dela, i one imaju istaknutu ulogu u formiranju korpusa nacionalne istorije umetnosti. Danas Muzej savremene umetnosti svoju politiku popunjavanja zbirki zasniva na praćenju savremene umetnosti u Srbiji, regionu Balkana, i, u meri koliko je to moguće, Evrope i sveta. Muzej svoje zbirke dopunjuje otkupom umetničkih dela sa tekućih izložbi i iz ateljea umetnika, ali i putem poklona ili legata.

Urednik i srenarista: Danijela Purešević
Režija: Marko Šotra

Repriza, 11. april u  06:10