Čitaj mi!

Kaaro, balet

I ovog ponedeljka možete uživati u baletskim produkcijama snimljenim širom sveta.

Ova koreografija kombinuje evropski savremeni ples i tradicionalni ples iz francuske regije Majot, mešajući geometrijsku strogost koraka savremene igre na tragu Pine Bauš, Tereze de Kersmaker i pokreta ritualnih plesova.
Kaaro je susret između onoga što verujemo da ćemo pronaći u Majotu, i onoga što tamo zaista pronalazimo. To je međuzavisnost između dve kulture koje hrane jedna drugu.

repriza, 21. septembar u 07:15 i 15:15