Putevi rimskih imperatora: Romulijana - Zaveštanje cara Galerija

Ekipa RTS-a je od maja 2016. do maja 2017. prošla trasom kojom su, pre gotovo dve hiljade godina, hodili rimski imperatori, počev od Sirmijuma, preko Singidunuma, Viminacijuma, Naisusa i Medijane, Romulijane i Caričinog grada, pa sve do Dunava u Đerdapskoj klisuri, gde se nalazila granica nekada moćne Rimske imperije.

Preko 50 stručnjaka iz različitih ustanova kulture iz naše zemlje: arheolozi, istoričari, arhitekte, istoričari umetnosti zanimljivim pričama otkrivali su nam prošlost i vodili nas u jedan nestali svet imperatora, legionara, trgovaca i umetnika.

Gaj Galerije Valerije Maksimijan je poslednji rimski car uznet među bogove. U mestu svog rođenja, u okolini današnjeg Zaječara, sagradio je velelepnu palatu i nazvao je po svojoj majci Romuli - Romulijana.

Repriza, 30. mart u  07:05