Glavne zvezde, balet

I ove subote možete uživati u baletskim produkcijama snimljenim širom sveta.

Koreograf Buba Landril Čuda preispituje naš individualizam: tela se dodiruju, a ne vide se sve dok se njihovi putevi ne ukrste i dok jedno telo ne prihvati drugo. Zajednica je stvorena poput Bahove fuge, gde su tela naslagana. Akcenti hip hop igre i elektronska muzika naglašavaju veoma aktuelnu prirodu ovog fenomena.
Produkcija Windrose.

Repriza, 28. mart u  01:35 i 09:35