Studio 6: Elektronski studio

Koncert u Studiju 6, održan 2. marta 2018. godine, obeležilo je otvaranje Elektronskog studija Trećeg programa Radio Beograda.

Posle dugog perioda stagnacije, aktivnosti Elektronskog studija pokrenute su popravkom instrumenta EMS Synthi 100 u septembru 2017.
Koncertni program:
- Svetlana Maraš (rukovoditeljka Elektronskog studija) - nova kompozicija koja uključuje dva magnetofona, Synthi100 i kompjuter, živo izvođenje
- Paul Pinjon (osnivač Elektronskog studija) - improvizacija za klarinet i Synthi100, uživo
- Nikola Rati - modularni sintisajzeri - nastup uživo, porudžbina RTS-a.