Skrivene riznice: Napulj – zakon mrtvih, 6-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

Napulj je najveći grad na jugu Italije. Veoma je živopisan, što je rezultat velikih mešanja naroda i kultura u prošlosti. U ovom gradu su primetni grčki, rimski, francuski i španski uticaji. Od Rima je udaljen svega dvesta kilometara i ima preko milion stanovnika. Još od antičkog doba, podzemlje Napulja je korišćeno kao temelj za izgradnju grada. U ovoj epizodi videćemo podzemni grad Napulja, koji je kao ogledalo onog iznad površine Zemlje, pun galerija, grobnica, katakombi i hodnika.

Repriza, 25. februar u  01:00