Skrivene riznice: Jerusalim – Tajna Crkve groba Gospodnjeg, 14-15

Od Italije do Nepala, od Škotske do Japana, od Benina do Haitija, Filip Šarlije, lekar, antropolog i istoričar, putuje po svetu i istražuje običaje i rituale koji otkrivaju manje poznatu stranu istorije.

Jerusalim je grad na raskršću Evrope, Afrike i Istoka. Više od tri hiljade godina bio je u središtu velikih istorijskih dešavanja i glavna misija mnogih osvajača. U srcu starog grada nalazi se Crkva groba Gospodnjeg. To je najsvetije mesto za sve hrišćane. Prema verovanju, bazilika je sagrađena na mestu Hristovog raspeća i vaskrsenja. Svake godine milioni hrišćana idu na hodočašće da bi se pomolili u Hristovoj grobnici, na brdu Golgoti ili unutar zidina starog grada.

Repriza, 17. januar u  03:30 i 11:30