Metamuzika: V. Pejaković / B. Obradiović - Uzajamnost na delu

Božidar Obradinović i Vladimir Pejković gotovo su istovremeno studirali u klasi profesora Zorana Erića. Sličan senzibilitet, estetika i shvatanje savremene muzike rezultovali su da zajednički i pojedinačno izađu iz akademskih okvira.

Kompozicija Uzajamnost na delu premijerno je izvedena na otvaranju 22. Međunarodne tribine kompozitora 11. novembra 2013, u Domu omladine u Beogradu. Ovaj pomalo ilustrativni naslov odnosi se, pre svega, na sam proces nastajanja kompozicije. Zamisao da se autorstvo podeli na dva kompozitora, ali i na izvođače, jednaka je odnosima u bilo kom autorskom ansamblu. Svaki od autora je osmislio i zapisao odseke određene fakturom, karakterom i bojom. Izvođači mogu da utiču na njihov redosled, trajanje, ponavljanje, na makroformu i karakter.

Repriza, 17. januar u  01:12 i 09:12