Karion

Duvački kvintet poznat kao jedan od najistaknutijih evropskih ansambala sa ovakvim instrumentalnim sastavom .

Na ovom koncertu, kvintet Karion izvodi Betovenov sekstet za gudače, u aranžmanu za kvintet, ali i Nilsenov Duvački kvintet, Iberova Tri kratka komada i Listovu Veliku etidu na Paganinijevu temu.
Produkcija Windrose

Repriza, 06. decembar u 01:00 i 09:00