Mira Adanja Polak: Ekskluzivno - Udate za pisce

Žene koje su bile udate za pisce pričale su o svom životu Aleksandru Đuričiću, koji je njihove ispovesti objavio u knjizi Čuvarkuće - udovice pisaca. Poželela sam da odem i ja do njih i da čujem kako su živele sa svojim muževima i kako danas o tome razmišljaju.

Udovice pisaca Milorada Pavića i Slobodana Markovića Markonija, primile su me sa Aleksandrom Đuričićem u svom domu i tako je nastala ova emisija. Jasmina Mihajlović-Pavić i Ksenija Marković o svojim muževima govore iskreno i sa jednom distancom, svesne da su njihovim odlaskom ostale same u borbi za očuvanje onoga što su oni iza sebe ostavili.

Repriza, 07. novembar u 03:25