80 godina Muzičke škole Josip Slavenski

Muzička škola Josip Slavenski 2017. godine obeležila je 80 godina od svog osnivanja, svečanim koncertom Povratak u Slavenski.

Nastupili su bivši đaci škole, danas eminentni umetnici koji su s vremenom ostvarili značajne karijere: Sreten Krstić, Nataša Veljković, Dejan Mlađenović, Dejan Sinadinović, Miloš Pavlović, Ljubomir Dimitrijević, Mirjana Tumpej, Aneta Ilić, Vlada Stojnić, Aleksandar Hadži-Đorđević, Vera Ogrizović, Lidija Stanković, Boris Radulović, Dragan Lazić, Rada Pećanac.
Na programu su se našla dela Baha, Hendla, Skrjabina, Lista, Albeniza...