Čitaj mi!

Studio 6: Roentgen Connection

The Roentgen Connection su osnovale flautistkinja Karolina Beter i čembalistkinja Goška Isfording, tokom studija u Amsterdamu u martu 2002. godine. Zajednički cilj je bio izvoditi savremenu muziku na istorijskim instrumentima. Kontrast između instrumenata prošlosti i savremene muzike, muzičarima The Roentgen Connection bio je koliko inspiracija toliko i izazov. Misija je bila osloboditi ove instrumente iz njihovog istorijskog konteksta i dati im ravnopravnu poziciju u muzici današnjice. Eksperiment se brzo pokazao kao uspešan.

The Roentgen Connection je dobio nagrade na raznim međunarodnim konkursima: prvo mesto na International Penderecki Competition for Modern Chamber Music u Krakovu u Poljskoj u 2002. godine i četvrto mesto na Internationale Gaudeamus Vertolkers Competition for contemporary chamber music u Roterdamu u Holandiji u martu 2003.

Duo često sarađuje sa gostima koji sviraju na istorijskim, ali i modernim instrumentima, kao što su Karin Presmajer (viola da gamba), Barbara Lineburg (violina) i Set Parker Vuds (violončelo).

Preko saradnje sa savremenim kompozitorima, ansamblu The Roentgen Connection posvećeno je više od trideset novih kompozicija.