Krugovi poezije: Artur Rembo

Artur Rembo je pesnik snažne vizije i mladalačkog bunta, pesnik koji je ostvario snažan prodor u sfere iracionalnog. Njegove pesme odlikuju eruptivan jezik i bogate, gusto isprepletene slike.

O slikama u Remboovoj poeziji i o pesmama koje vole, govore slikar Vladimir Dunjić i fotograf Velibor Žitarević.

Učestvuju još i Branka Geratović, profesor na katedri za francusku književnost, lektorka Leticija Delamare i pesnik Marjan Čakarević.

Autor i urednik emisije, Vojislav Karanović
Reditelj, Katarina Rogić