Profesionalci: Jovan Janjić, kulturolog

Jovan Janjić pravnik, kulturolog i pisac rođen je 1963. god, u selu Vrbići kod Krupnja. Bio je novinar NIN-a, direktor Izdavačkog preduzeća Prosveta, a sada je profesor na Univerzitetu Union.

Stvara na polju hrišćanske kulture i jedan je od najtiražnijih srpskih pisaca, njegovo najpoznatije delo su tri knjige o patrijarhu Pavlu, koje su prevedene na više jezika. Napisao je i studiju Srpska crkva u komunizmu i postkomunizmu 1945-2000. Autor je i više knjiga i studija iz oblasti hrišćanske kulture i dva romana.

Autor emisije: Dragan Stanojević