Ođila: Đelem, đelem

Povodom Svetskog dana Roma, 2015. godine u Centru Sava održan je koncert pod nazivom Đelem, đelem,

Nastupili su naši najpoznatiji ansambli koji na repertoaru imaju romsku muziku: Cigani Ivanovići, Ođila i Amamro Del.

Repriza, 06. avgust u  04:25 i 12:25