Više od čoveka: Budućnost naših čula – Orkestar čula, 5-5

Put u zagonetni naučnoistraživački svet koji je pokrenuo revoluciju u načinu na koji ljudi vide, čuju, osećaju dodir, miris i ukus. Zadivljujuće i emotivne priče o ljudima čiji se život preokrenuo zahvaljujući najnaprednijim senzornim tehnologijama. U ovoj epizodi reč je o simfoniji čula.

Naša čula ne daju nam sasvim preciznu predstavu o svetu koji nas okružuje. U nizu podataka koje prikupljaju, određene stvari  u nekom trenutku su naglašenije, dok su ostali utisci pozadinski. To je veličanstveni orkestar, a dirigent je naš mozak koji ima neverovatne mogućnosti za promenu i prilagođavanje, što potvrđuju ljudi koji uprkos hendikepu, na drugi način razvijaju izvanredne senzorne sposobnosti. Ideja o pet naših čula postoji od Aristotela do danas, ali naučnici sve više veruju da imamo više čula i počinju da otkrivaju njihove zapanjujuće, neiskorišćene potencijal.

Repriza, 20. jul u  00:01 i 08:01