Putevi rimskih imperatora: Otkrivanje metropole Ilirika - Caričin grad

Caričin grad je podignut kao zadužbina jednog od najvećih vizantijskih careva Justinijana Prvog (527-565). Od 535. godine u njemu je bilo sedište arhiepiskopije i Pretorije prefekta Ilirika. U proučavanju tog kasnoantičkog lokaliteta, više od sto godina učestvuju stručnjaci iz Srbije, Francuske, Nemačke i drugih evropskih zemalja.

Zahvaljujući novim istraživanjima, sagovornici će predočiti način života u gradu, ishranu, utilitarne predmete, tehnološka dostignuća vremena, trgovinu, kao i eko-sistem, koji je moguće rekonstruisati na osnovu arheobotaničkih i arheozooloških proučavanja ostataka nađenih tokom arheoloških istraživanja.

Urednik emisije: Svetlana Ilić
Narator: dr Ivan Bugarski
Stručni konsultant: dr Vujadin Ivanišević
Snimatelj zvuka i dizajn zvuka: Miljan Đukić i Marko Vučković
Direktor fotografije: Petar Vujanić
Montažer: Marko Dragojević
Reditelj: Ivana Stivens

Repriza, 09. jun u 00:35 i 08:45