Mira Adanja Polak: Ekskluzivno – Kontakti su sve, Jovan Kovačić

Uvek je znao da su kontakti sa ljudima i prepoznavanje onih koji odlučuju ili koji će tek odlučivati posebno važni. Još dok je bio novinar-izveštač sa velikog broja kriznih područja, uključujući i naše, njegovi izveštaji bili su više od novinarske opservacije. Kao dopisnika mreža Rojters, CNN, ABC, BBC - izdvajali su ga po analizama koje su proizlazile iz svakog javljanja.

Danas je Jovan Kovačić na čelu nekoliko međunarodnih asocijacija i komisija, a i savetnik je onima koji donose odluke.

Sa njim i njegovom suprugom Jagodom u njihovom domu razgovaram o značaju kontakata, o posebnim poznanstvima koja u nekim slučajevima znače mnogo za donošenje važnih odluka i detaljnije tumačenje nekih situacija.