Savin vrt: Autokefalnost, 2-5

Poslednja decenija 12. i prve decenije 13. veka bile su jedinstveno razdoblje u istoriji Srba. U tako kratkom periodu obavljeni su državni i crkveni poslovi od presudnog značaja, sa dalekosežnim posledicama.

...Proširena je teritorija srpskih zemalja, za vladavine velikog župana Stefana Nemanje stečena je samostalnost, odnosno državotvornost, stvoreno je važno duhovno uporište na Svetoj Gori - Hilandar, za vladavine Stefana Prvovenčanog dobijena je kruna i stečena crkvena samostalnost ili autokefalija. Nomokanonom, ili Zakonopravilom, utemeljen je crkveno-pravni poredak, formirana je mreža pravoslavnih episkopija i parohija. Idejni tvorac tog vizionarskog državotvornog projekta bio je Sveti Sava, objašnjava dr Danica Popović, istoričar umetnosti.

Repriza, 19. april u 00:10 i 08:10