Viđeno ženskim okom

Žene su kao autorke prisutne u svim oblastima fotografije: u modnoj, portretnoj, uličnoj, dokumentarnoj i ratnoj. U istoriji fotografije postoji mnogo fotografa ali ako biste zamolili nekoga da imenuje pet autora iz prošlosti ili naših savremenika, malo ko će pomenuti ženu. Ipak, žene su nesporno doprinele toj umetničkoj formi od samih početaka.

Ovaj dokumentarni film posvećen je fotografkinjama, beleži njihove malo poznate talente, kombinuje pogled na sadašnjost i istorijsku perspektivu i podstiče radoznalost i želju da saznamo više o toj temi.

Repriza, 06. april u 00:05